Corona protocol Sauna Keizer

 

Uitgangspunt voor de afspraken is dat deze helder en hanteerbaar zijn voor Sauna Keizer, medewerkers van ZIN, zwemles-leerlingen en hun ouders/verzorgers/begeleiders.

• Medewerkers van ZIN, zwemles-leerlingen en ouders/verzorgers/begeleiders houden zich aan de RIVM-maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen (www.rivm.nl). Ter ondersteuning kan Zwemschool ZIN gebruik maken van afbeeldingen van de voornaamste ge- en verboden om zwemles-leerlingen, ouders/verzorgers/ begeleiders en medewerkers van ZIN continu scherp te houden op deze maatregelen.

• Indien de zwemles-leerling klachten heeft van (droge) hoest, niezen, verkoudheid of koorts dan komt de zwemles-leerling niet naar de zwemles. De zwemles-leerling zal ook niet worden gebracht door een ouder/verzorger/begeleider met één of meerdere van de genoemde klachten.

.Indien een van de ouders  klachten heeft van (droge) hoest, niezen, verkoudheid of koorts dan komt de zwemles-leerling niet naar de zwemles tot de uitslag van de test van de ouder bekend is. Bij een negatieve testuitslag is de zwemles leerling en de ouder weer van harte welkom.

• Indien de ouder/verzorger/begeleider twijfelt aan de deelname van de zwemles-leerling aan de zwemles dan zal deze contact opnemen met Zwemschool ZIN om eea te bespreken. Het besluit van Zwemschool ZIN ten aanzien van de deelname van de zwemles-leerling aan de zwemles is leidend.

• Sauna Keizer zorgt voor een duidelijke en zo nodig zichtbare routing voor de zwemles-leerlingen en begeleidende medewerkers van ZIN van de afgesproken ingang tot aan het zwembad en weer retour.

• Zwemschool ZIN informeert de eigen medewerkers, zwemles-leerlingen en ouders/verzorgers/begeleiders van zwemles-leerlingen ten aanzien van alle gemaakte afspraken en genomen maatregelen en draagt zorg voor een correcte uitvoering en handhaving hiervan binnen de aangeboden mogelijkheden.

• Wij vragen u om tijdens de les naar huis te gaan, in de auto te wachten of andere activiteiten te ondernemen. Zwemschool ZIN zal ouders/verzorgers/begeleiders actief stimuleren om niet te wachten op een plek rondom het gebouw van Sauna Keizer.

• De zwemles-leerling wordt gebracht en gehaald door één ouder/verzorgers/ begeleider. Broertjes/zusjes etc. blijven thuis.

• Ouders/verzorgers/begeleiders krijgen onder geen beding toegang tot het gebouw van Sauna Keizer. De zwemles-leerlingen worden door een medewerker van Zwemschool ZIN opgehaald vanaf de parkeerplaats en begeleid tot in de zwemzaal.

• Ouders/verzorgers/begeleiders moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de zwemles aanwezig te zijn bij de ingang. Deze plaats zal worden gemarkeerd met pionnen. U dient achter deze pionnen te wachten met inachtneming van de 1,5 meter regel. Als de kinderen binnen zijn zal toegangsdeur worden afgesloten en is niet meer toegankelijk. Op zwemles-leerlingen die te laat zijn kan vanwege de tijdsloten helaas niet worden gewacht en de zwemles zal komen te vervallen! De les wordt geregistreerd als een -no show-.

• De zwemles-leerling dient thuis voor vertrek naar het toilet te zijn geweest

• Op de badinrichting wordt geen gebruik gemaakt van de douches.

• Voordat de zwemles-leerling het gebouw betreedt worden de handen van de zwemles-leerling gedesinfecteerd.

• De ruimtes waar de zwemles-leerlingen gebruik van maken worden voor en na iedere groepswissel volledig gereinigd met desinfectiemiddel. Indien een zwemles-leerling gebruik moet maken van het toilet wordt deze ook voor en na gebruik volledig gereinigd.

• Indien gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen tijdens de zwemles zullen deze hulpmiddelen na het gebruik worden gedesinfecteerd.

• De zwemles-leerlingen worden door een medewerker van Zwemschool ZIN naar de parkeerplaats gebracht. Ouders/verzorgers/begeleiders wachten daar op de zwemles-leerlingen. Het houden van een afstand van anderhalve meter tot elkaar door de ouders/verzorgers/begeleiders wordt door zwemschool ZIN actief gestimuleerd.

• Ouders/verzorgers/begeleiders wordt verzocht om niet eerder dan 0 minuten voor het tijdstip van einde lestijd op de parkeerplaats te wachten op de zwemles-leerlingen met inachtneming van de 1,5 meter regel

Aanpassing protocol locatie Sauna Keizer per 15 Maart 2021

We gaan ervoor zorgen dat de kinderen droog en gekleed weer naar buiten komen.

Helaas zijn de ontwikkelingen omtrent Covid19 niet verbeterd en zullen we de aankomende tijd dezelfde gang van zaken moeten behouden. Wij zijn ons echter ook bewust dat we uw zoon of dochter niet meer met natte zwemkleding en een badjas naar buiten kunnen sturen. Daarvoor wordt het simpelweg te koud. Daarom hebben wij het volgende besloten: *ingaande vanaf  15 Maart de kinderen te helpen met het omkleden.*

Om dit te kunnen realiseren hebben we een aantal spelregels die (nog steeds) nageleefd moeten worden ten behoeve van een goede doorstroom:
1. De tijd om de kinderen te brengen en te halen is ongewijzigd. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de les dient u aanwezig te zijn. Bent u te laat dan zult u niet meer toegelaten kunnen worden tot de zwemles. Hierin zullen wij een streng beleid blijven voeren omwille van de veiligheid.
2. De tijd om de kinderen te halen blijft ook ongewijzigd. Afdrogen en aankleden kost echter extra tijd dus het zal wat langer duren voordat de kinderen klaar zijn.
3. De douches kunnen nog steeds niet gebruikt worden.

Kleding – Belangrijk!!

We zullen de kinderen die zich nog niet goed alleen kunnen omkleden, helpen met het uitdoen van de natte kleren en het aantrekken van droge kleding. Maar om dit goed te kunnen realiseren, stellen we een aantal _belangrijke eisen_ aan de kleding:

• U dient uw kind een onesie of een jogging pak aan te trekken. Deze kleding dient ruim te zitten (liefst een maatje te groot) en moet makkelijk uit- en aangetrokken kunnen worden. Bij voorkeur door het kind zelf. Om deze reden dus absoluut geen: legging, spijkerbroek, overhemd, strakke kleding etc.

• Als onderkleding dient u alleen een onderbroek mee te geven. Geen hemd!

• Zolang als mogelijk willen we liever niet dat de kinderen sokken dragen.

Schoenen zonder veters, gespen of klittenband!! Instappers/laarzen of, bij droog weer, sloffen met een zooltje zijn voor de kinderen en de begeleiding het fijnste.

• Geef géén ander schoeisel mee voor na de tijd. Ze komen weer naar buiten in dezelfde schoenen als waarmee ze zijn gebracht (muv de Dolfijnen/B/C leerlingen)

Guppen/Goudvissen/Haaien:

De kinderen worden gekleed in zéér gemakkelijke kleding gebracht. Onder deze kleding dragen ze reeds de zwemkleding (badkleding en t-shirt). De kinderen hebben een tas bij zich, voorzien van naam, met daarin een handdoek en een onderbroek (geen hemd!). Geef ook een aparte plastic tas mee om de natte kleding in te stoppen.

Dolfijnen/B/C:

De kinderen zwemmen een deel van de les met extra kleding. **Zij dragen deze kleding reeds bij binnenkomst.** De kinderen hebben een tas bij zich, voorzien van naam, met daarin een handdoek, een onderbroek (geen hemd!) en overkleding (zoals hierboven omschreven). Geef ook een aparte plastic tas mee om de natte kleding in te stoppen.

Tot slot

Als zwemschool willen we het beste voor onze leerlingen, onze medewerkers en voor u, als ouder. Om die reden doen we ons best om goede en werkbare protocollen te schrijven. Maar ook wij zijn mensen en ook wij hebben niet eerder te maken gehad met de uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengt. Wellicht heeft u verhalen gehoord over zwemscholen waarbij de ouders helpen met het omkleden van hun eigen kind. Maar door de geringe ruimte en het feit dat de locatie niet toestaat dat ouders binnenkomen, kunnen wij dit niet realiseren.

Mocht er in ons protocol iets staan wat in de praktijk niet of anders blijkt te werken dan behouden we ons het recht om het protocol aan te passen.

Buiten bovenstaande wijzigingen blijft de rest van het huidige protocol bestaan!

Nogmaals vragen wij u met klem om bovenstaande protocol te volgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn op de lestijd in het leerlingvolgsysteem, vergeet dan niet af te melden! Als u niet afmeld en u komt niet -no show- dan zal er 1 inhaaltegoed in mindering worden gebracht.