PROTOCOL LOSSERHOF

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op de zwemlessen die gegeven worden door zwemschool ZIN bij het Losserhof. Zwemschool ZIN is op de hoogte gesteld van de geldende regels die door het Losserhof zijn vastgesteld en zal deze naleven. Tevens conformeert Zwemschool ZIN zich aan het protocol ‘verantwoord zwemmen’, opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche.

Uitgangspunt voor de afspraken is dat deze helder en hanteerbaar zijn voor het Losserhof, medewerkers van ZIN, zwemles-leerlingen en hun ouders/verzorgers/begeleiders.

 • Medewerkers van ZIN, zwemles-leerlingen en ouders/verzorgers/begeleiders houden zich aan de RIVM-maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen (www.rivm.nl). Ter ondersteuning zal Zwemschool ZIN gebruik maken van afbeeldingen van de voornaamste ge- en verboden om zwemles-leerlingen, ouders/verzorgers/ begeleiders en medewerkers van ZIN continu scherp te houden op deze maatregelen.
 • Indien de zwemles-leerling klachten heeft van (droge) hoest, niezen, verkoudheid of koorts dan komt de zwemles-leerling niet naar de zwemles. De zwemles-leerling zal ook niet worden gebracht door een ouder/verzorger/begeleider met één of meerdere van de genoemde klachten.
 • Indien de ouder/verzorger/begeleider twijfelt aan de deelname van de zwemles-leerling aan de zwemles dan zal deze contact opnemen met Zwemschool ZIN om eea te bespreken. Het besluit van Zwemschool ZIN ten aanzien van de deelname van de zwemles-leerling aan de zwemles is leidend.
 • Het Losserhof zorgt voor een duidelijke en zo nodig zichtbare routing voor de zwemles-leerlingen en begeleidende medewerkers van ZIN van de afgesproken ingang tot aan het zwembad en weer retour.
 • Zwemschool ZIN informeert de eigen medewerkers, zwemles-leerlingen en ouders/verzorgers/begeleiders van zwemles-leerlingen ten aanzien van alle gemaakte afspraken en genomen maatregelen en draagt zorg voor een correcte uitvoering en handhaving hiervan binnen de aangeboden mogelijkheden.
 • Zwemschool ZIN heeft een gefaseerd plan voor het hervatten van de activiteiten. In deze fase zullen activiteiten worden opgestart met (inhaal)lessen van 45 minuten op de vrijdag en met 1,5 uurslessen op de zondag. Het is niet toegestaan om op het terrein van Het Losserhof te wachten tot uw kind klaar is met zwemles.
 • De zwemles-leerling wordt gebracht en gehaald door één ouder/verzorgers/ begeleider. Broertjes/zusjes etc. blijven thuis.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders krijgen onder geen enkele voorwaarde toegang tot het gebouw van het Losserhof. De zwemles-leerlingen worden door een medewerker van Zwemschool ZIN bij de markering opgehaald en door het gebouw begeleid tot in de zwemzaal.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de zwemles aanwezig te zijn bij de ingang, aangegeven op de kaart. Deze plaats zal worden gemarkeerd met blauwe pionnen. U dient op het moment dat de medewerker van de zwemschool de deur opent, uw kind richting de medewerker sturen. Bij voorkeur verlaat u zelf niet de auto, maar op het moment dat dit met de beginnende leerlingen (gup/goudvis) noodzakelijk is, gaan wij dit natuurlijk niet verbieden. Als de kinderen binnen zijn zal toegangsdeur worden afgesloten en is niet meer toegankelijk. Op zwemles-leerlingen die te laat zijn kan vanwege de tijdsloten helaas niet worden gewacht en de zwemles zal komen te vervallen! De les wordt geregistreerd als een -no show-.
 • Er is absoluut geen toegang via de hoofdingang van het gebouw. Het zwembad is niet bereikbaar via deze ingang. Ook als u te laat bent heeft het geen zin om hier naar binnen te gaan, u zult niet worden toegelaten. Zorg daarom dat u op tijd bent. Uiterlijk 15 minuten voor aanvang lestijd! Als de deur dicht is wordt u niet meer toegelaten!
 • De zwemles-leerling dient thuis voor vertrek naar het toilet te zijn geweest.
 • Op de badinrichting wordt geen gebruik gemaakt van de douches. Dit geldt voor zowel zwemles-leerlingen als medewerkers van Zwemschool ZIN. Geef de zwemles-leerling daarom geen shampoo, zeep of andere producten mee. Wij zullen tevens geen haren van uw zoon/dochter kammen/borstelen dus ook kam/borstel niet meegeven.

45 minuten-les:

 • Voordat de zwemles-leerling het gebouw betreedt worden de handen van de zwemles-leerling gedesinfecteerd.
 • De zwemles-leerling draagt bij aankomst de zwemleskleding (badkleding & t-shirt) en slippers/instappers met daarover een badjas of badponcho. Geef géén losse handdoek mee!
 • De badjas en slippers worden op een vaste plaatst gelegd zodat de zwemles-leerling aan het einde van de les de eigen badjas kan pakken en aantrekken.

1.5 uurs-les (gevorderde leerlingen):

 • Voordat de zwemles-leerling het gebouw betreedt worden de handen van de zwemles-leerling gedesinfecteerd.
 • De kinderen zwemmen een deel van de les met extra kleding. Zij dragen deze kleding reeds bij binnenkomst. Als het te koud is voor de dolfijnen, evt een onesie eroverheen.
 • De kinderen hebben een tas bij zich, voorzien van naam, met daarin een handdoek, onderbroek (geen hemd!) en overkleding. Geef ook een aparte plastic tas mee om de natte kleding in te stoppen.
 • De droge overkleding die de kinderen meekrijgen bestaat uit een onesie of een jogging pak, deze kleding dient ruim te zitten (het liefst een maatje te groot) en moet makkelijk aangetrokken kunnen worden, door het kind zelf. Om deze reden dus geen: legging, spijkerbroek, overhemd, strakke kleding etc.
 • Zolang als mogelijk willen we liever niet dat de kinderen sokken dragen.
 • Schoenen zonder veters!! Instappers/laarzen of, bij droog weer, sloffen met een zooltje zijn voor de kinderen het fijnste

Algemeen:

 • De kleedruimtes waar de zwemles-leerlingen gebruik van maken worden regelmatig gereinigd met desinfectiemiddel. Indien een zwemles-leerling gebruik moet maken van het toilet wordt deze ook voor en na gebruik gereinigd.
 • De hulpmiddelen die tijdens de zwemles gebruikt worden zullen regelmatig worden gedesinfecteerd.
 • De zwemles-leerlingen worden door een medewerker van Zwemschool ZIN naar de buitendeur gebracht bij de in- en uitgang van de zwemzaal. Ouders/verzorgers/begeleiders wachten daar op de zwemles-leerlingen in de auto.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders wordt verzocht om niet eerder dan 5/10 minuten na het tijdstip van einde lestijd op de aangegeven plek te wachten op de zwemles-leerlingen. Dit omdat de kinderen zich moeten aankleden.
 • Bij het wegbrengen van de kinderen dient u weg te rijden, van het terrein van Het Losserhof af, als uw kind bij de medewerker van het de zwemschool is. Volgens de route, aangegeven op de kaart.
 • Bij het ophalen gaan we gebruikmaken van een drive-through systeem. U kunt in de auto wachten op de aangegeven plek, wij zullen de kinderen 1 voor 1 naar de auto die voor de deur staat sturen. De leerling stapt in de auto en de volgende auto rijdt voor de deur. Dit is in verband met de protocollen van Het Losserhof, om zo min mogelijk mensen rond te hebben lopen.

Tot slot

Als zwemschool willen we het beste voor onze leerlingen, onze medewerkers en voor u, als ouder. Om die reden doen we ons best om goede en werkbare protocollen te schrijven. Maar ook wij zijn mensen en ook wij hebben niet eerder te maken gehad met de uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengt.

Mocht er in een protocol daarom iets staan wat in de praktijk niet of anders blijkt te werken dan behouden we ons het recht voor het protocol aan te passen.

halen_brengen_losserhof.png